Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Mariola Jaworska

Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2008, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik), absolwentka filologii germańskiej oraz dydaktyki języków obcych, dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie (2007-2010), kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UWM w Szczytnie (2008-2012), zastępca Kierownika Katedry Filologii Germańskiej (2012-2013).

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów.

Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na indywidualizacji procesu nauczania języków obcych oraz nauczaniu języków obcych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wcześniejsze badania dotyczyły autoewaluacji, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz standardów europejskich w kształceniu językowym.

kontakt: mariola.jaworska@uwm.edu.pl

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr Magdalena Makowska

Sekretarz konferencji PNT Olsztyn 2017

Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2012, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: prof. dr hab. Ewa Żebrowska). Absolwentka filologii germańskiej (UWM Olsztyn) i pedagogiki (WSP Olsztyn).

Członkini Stowarzyszenia Germanistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu lingwistyki mediów, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zapośredniczonej elektronicznie i jej aktywizującego wpływu na odbiorcę. Przedmiotem badań są także występujące w mediach elektronicznych i drukowanych komunikaty multimodalne oraz związane z nimi zjawisko konwergencji mediów.   

kontakt: magdalena.makowska@uwm.edu.pl

Dr Alina Dorota Jarząbek

Zastępca Kierownika Katedry Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

Absolwentka filologii germańskiej na UAM w Poznaniu, doktor nauk pedagogicznych (2004, UWM w Pädagogische Hochschule Heidelberg, promotorka: prof. dr Ursula Horsch).

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Internationale Vereinigung für Germanistik, wiceprezes zarządu Internationaler Deutschlehrerinnen und Deutschlehrerverband (IDV).

W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą podręczników do nauczania języka niemieckiego oraz pedagogicznymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych.

Jest autorką lub współautorką wielu materiałów dydaktycznych do nauczania języka niemieckiego, w tym podręcznika do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych „Motive Deutsch”.

kontakt: alina.jarzabek@uwm.edu.pl

Dr Joanna Targońska

Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2003, UWM w Olsztynie, promotor: prof. dr. hab. Halina Stasiak), absolwentka filologii germańskiej na UMCS w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

W centrum jej zainteresowania badawczego w zakresie glottodydaktyki znajduje się nauczanie i przyswajanie słownictwa obcojęzycznego na lekcji języka obcego, rozwijanie kompetencji leksykalnej, a w szczególności kompetencji kolokacyjnej. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje również analizę podręczników i materiałów dodatkowych do nauki języka niemieckiego pod kątem wprowadzania i ćwiczenia kolokacji jak i analizę ujęcia i formy przedstawienia kolokacji w leksykografii. Wcześniejsze jej badania dotyczyły przyswajania czasu przeszłego w kontekście nauczania języka niemieckiego jako L3, po angielskim jako L2.

kontakt: joanna.targonska@uwm.edu.pl

© Copyright 2023 by PTN2017Olsztyn. Proudly created with Wix.com

Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

ul. Obitza 1

10-725 Olsztyn

www.uwm.edu.pl/germanistyka

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now