Dlaczego innowacyjność...?

Innowacyjność to zagadnienie wielopłaszczyznowe i interdyscyplinarne, które stanowi otwartą i aktualną kategorię badawczą. Zarówno jej teoretyczny, jak i praktyczny wymiar mogą stanowić interesujące pole badawcze dla glottodydaktyki. Współczesny świat charakteryzuje się licznymi społecznymi, ekonomicznymi i technologicznymi zmianami, które powodują znaczące przeobrażenia w myśleniu o edukacji, jej filozofii, teorii i praktyce,co ma również istotne implikacje dla procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Warunkiem adaptowania się do zmian – zmiennych wymagań otoczenia, środowiska lokalnego, zmieniających się warunków wytyczonych przez system oświatowy – jest myślenie i działanie innowacyjne.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w tym do wygłoszenia referatów (czas wystąpienia 20 min. + 10 min. dyskusja) oraz przeprowadzenia warsztatów (45 min.) w następujących sekcjach tematycznych:
  • Pojęcie i istota innowacyjności w uczeniu się i nauczaniu języków obcych – definicje, cechy, uwarunkowania
  • Rola i potrzeba innowacyjności w polskim systemie edukacji – nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne z perspektywy glottodydaktyki
  • Innowacyjność w kształceniu na wyższych studiach filologicznych z uwzględnieniem problematyki kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych
  • Innowacyjność w nauczaniu podsystemów oraz sprawności językowych
  • Innowacyjność materiałów, narzędzi, podręczników do nauki języków obcych
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
  • Innowacyjność w badaniach glottodydaktycznych
  • Nowatorskie rozwiązania w nauczaniu języków obcych a specjalne potrzeby uczniów - od trudności w uczeniu się do szczególnych uzdolnień
Oprócz referatów w sekcjach tematycznych, w trzecim dniu konferencji organizowane będą warsztaty dla nauczycieli języków obcych, tematycznie związane z wyszczególnionymi powyżej zagadnieniami. Zapraszamy do uczestnictwa w nich, jak również do ich przeprowadzenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Konferencja odbywa się w języku polskim. 
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w Poznaniu
Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL w Lublinie
Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie
Prof. UWM, dr hab. Anna Dargiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu
Prof. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, UJ
Dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Anna Seretny, UJ Kraków

© Copyright 2023 by PTN2017Olsztyn. Proudly created with Wix.com

Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie

ul. Obitza 1

10-725 Olsztyn

www.uwm.edu.pl/germanistyka

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now